Thực đơn mẫu 1
MÓN ĂN THỨ 2   THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
ĂN SÁNG BÚN GIÒ CHẢ MÌ QUẢNG GÀ TA PHỞ BÒ CHẢ BÚN CÁ THU MÌ QUẢNG BÒ TRỨNG LAGU BÁNH MÌ
CA 1 MẶN 1  - CÁ THU SỐT CÀ  - GIÒ HEO GIẢ CẦY  - CÁNH GÀ CHIÊN MẮM  - SƯỜN NON RIM MÈ  - THỊT VỊT NẤU CHAO  - THỊT BÒ LÚC LẮC
MẶN 2  - THỊT HEO RIM MÈ  - CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN MẮM  - THỊT BÒ NẤU ĐẬU  - CHẢ CÁ THÁT LÁT CHIÊN  - MỰC  DỒN THỊT SỐT CÀ  - TRỨNG HẤP THỊT NẠC
 XÀO  - KHỔ QUA XÀO TRỨNG  - SU LƠ XÀO CÀ RỐT  - BẦU XÀO TÉP  - KIM CHI CẢI THẢO  - CẢI NGỌT XÀO TỎI  - ĐẬU VE XÀO THẬP CẨM
CANH  - LAGU NẤU THỊT  - MỒNG TƠI NẤU TÔM  - CANH NGAO NẤU CẢI  - BÍ XANH NẤU TÔM  - CANH CHUA NẤU CÁ  - KHỔ QUA NHỒI
CA 2 MẶN 2  - THỊT BÒ LÚC LẮC  - CÁ THU SỐT CÀ  - GIÒ HEO GIẢ CẦY  - CÁNH GÀ CHIÊN MẮM  - SƯỜN NON RIM MÈ  - THỊT VỊT NẤU CHAO
MẶN 3  - TRỨNG HẤP THỊT NẠC  - THỊT HEO RIM MÈ  - CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN MẮM  - THỊT BÒ NẤU ĐẬU  - CHẢ CÁ THÁT LÁT CHIÊN  - MỰC  DỒN THỊT SỐT CÀ
 XÀO  - ĐẬU VE XÀO THẬP CẨM  - KHỔ QUA XÀO TRỨNG  - SU LƠ XÀO CÀ RỐT  - BẦU XÀO TÉP  - KIM CHI CẢI THẢO  - CẢI NGỌT XÀO TỎI
CANH  - KHỔ QUA NHỒI  - LAGU NẤU THỊT  - MỒNG TƠI NẤU TÔM  - CANH NGAO NẤU CẢI  - BÍ XANH NẤU TÔM  - CANH CHUA NẤU CÁ
TRÁNG MIỆNG  - QUÝT  - THANH LONG  - CHUỐI  - SỮA CHUA  - RAU CÂU  - NHO
CA 3  - MÌ XÀO THẬP CẨM  - LAGU BÁNH MÌ  - BÚN TÁI CHẢ  - SÚP THẬP CẨM+BÁNH MÌ  - CHÁO GÀ  - MÌ QUẢNG TÔM THỊT TRỨNG