Suất ăn bệnh viện
SÁNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
BÁNH CuỐN SUOP BÚN CHẢ CÁ LA GU SƯỜN BÚN GIÒ MÌ QuẢNG PHỞ
CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO
TRƯA THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
MẶN 1 CỐT LẾT KHO SẢ ĐẬU KHUÔN THỊT NẤM THỊT XÀO LA NGHIM THỊT XÀO CẦN TRỨNG CHIÊN HÀNH ĐẬU KHUÔN SỐT CÀ THỊT KHO TIÊU
MẶN 2 TRỨNG CHIÊN NẤM THỊT RANG TÔM CÁ NỤC BÔNG KHO TIÊU CÁ KHO SƯỜN NON HON THỊT KHO TÀU CÁ KHO
MẶN KHÁC CÁ KHO CÁ KHO THỊT KHO MÈ THỊT KHO TIÊU CÁ KHO CÁ KHO THỊT KHO MÈ
XÀO BÚP SU XÀO CÀ RỐT CẢI NGỌT XÀO RAU LANG LuỘC CẢI THẢO XÀO RAU LANG LuỘC BẦU XÀO CẢI NGỌT XÀO
CANH CANH ĐU ĐỦ CANH BÍ ĐAO CANH CHUA CANH KHỔ QUA CANH CẢI NGỌT CANH THƠM CÀ GIÁ CANH RONG BiỂN
CƠM TRẮNG GẠO GẠO GẠO GẠO GẠO GẠO GẠO
MẶN CHAY CHẢ CHÉN SỐT CÀ CĂN KHO MÈ NẤM ĐÙI GÀ KHO SẢ SƯỜN KHO DẢ CHẢ CHÉN KHO RIM NẤM BẦU NGƯ KHO SẢ CĂN KHO LÁ HẸ
PHỤ CHAY MiẾN TRỌN NẤM ĐẬU KHUÔN ĐỌN NẤM  ĐẬU VE XÀO NẤM NGÓ SEN TRỌN HEM CHẢ BÔNG CẢI XÀO NẤM MÍT NON KHO NẤM CHUỐI KHO NẤM
CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO
TỐI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
MẶN 1 THỊT XÀO THẬP CẨM THỊT XÀO ĐẬU VE TRỨNG KHO THỊT LuỘC DƯA GIÁ THỊT XÀO LÁ LỐT THỊT XÀO DƯA CẢI THỊT KHO SẢ
MẶN 2 CÁ  KHO CÁ CHIÊN MẮM BÒ XÀO HÀNH CẦN ĐẬU KHUÔN ĐỌN CÁ KHO CÁ NỤC SUÔN KHO CHẢ CÁ RIM MẶN
MẶN KHÁC THỊT KHO MÈ CÁ KHO CÁ KHO CÁ KHO THỊT KHO MÈ THỊT KHO RIM CÁ KHO
XÀO BẦU XÀO LANGHIM XÀO CẢI BẸ XÀO CỦ CẢI XÀO CẢI NGỌT XÀO RAU RỀN LuỘC CẢI THẢO XÀO
CANH CANH CẢI NGỌT CANH RAU THẬP CẨM CANH MỒNG TƠI CANH BỒ NGÓT MƯỚP CANH BẦU CANH BÍ ĐAO CANH RAU MÁ
CƠM TRẮNG GẠO GẠO GẠO GẠO GẠO GẠO GẠO
MẶN CHAY SƯỜN XÀO CHUA NGỌT CHẢ CÁ SỐT CÀ CHẢ LỤA KHO RIM ĐÙI GÀ SẢ SỐT CÀ CÁ THU  SỐT CÀ RAM CHIÊN ĐÙI GÀ SỐT CÀ
PHỤ CHAY BÔNG CẢI XÀO NẤM BÒ XÀO ĐẬU BẮP KHOAI TÂY XÀO NẤM LAGU UM NẤM NUI TRON NẤM NẤM ĐÙI GÀ KHO DƯA CẢI ĐẬU VE XÀO NẤM HƯƠNG
CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO CHÁO