Cơm phần 1 người
STT Menu cơm phần
1 Cơm gà xé phay
2 Cơm gà quay
3 Cơm gà rô ti
4 Cơm sườn chả trứng
5 Cơm cá thu sốt cà/kho thơm
6 Cơm chiên dương châu
7 Cơm chiên hải sản
8 Cơm xá xíu cải bóp chua